Company Formation Group
 
הקמת חברות בחו"ל  
 
עובדים בשבילכם סביב הגלובוס:
הקמת שותפויות ונאמנויות קרא עוד
חברת Offshore היא חברה הרשומה במקום שונה ממקום פעילותה העיקרי.

להקמת חברה בחו"ל יש יתרונות רבים, הן בתחום המסחרי והן בתחום העסקי. ביניהם:
לאפשר פעילות בארצות שונות, מבלי לחשוף את הזהות הישראלית של בעלי החברה.
לאפשר פעילות באופן אנונימי, כאשר מתחרים אינם יודעים מי עומד מאחורי פעילות החברה.
שמירה על חשאיות הנתונים הכספיים.
שיקולים הקשורים לתכנון מס.
במדינות רבות אין צורך בהכנת והגשת דו"חות כספיים.
עבור עסקים אשר פעילותם העיקרית היא באמצעות האינטרנט, מתאפשרת מסגרת חוקית ונוחה לפעילותם.
ניתן לבחור את מדינת הרישום על פי מידת הרגולציה הנדרשת או שאינה נדרשת בהתאם לסוגי פעילויות מסוימים.
חברת Offshore יכולה לספק מסגרת חוקית נוחה לעוסקים בתחומי ההשקעות או ניהול השקעות בינלאומיות.
חברת Offshore מאפשרת מסגרת חוקית נוחה להשקעות בנדל"ן במדינות מסוימות.
רישום במדינות מסוימות יכול להקל על רישום פטנטים או סימני מסחר.
ניתן לבחור את המדינה בה החברה נרשמת על פי ההתאמה של החוק המקומי לצרכי הבעלים. הדבר אפשרי למשל במקרים בהם מדובר בתשלומי תמלוגים, מכירת פטנטים, קבלת עמלות, ריבית וכו'.

חברת CFG תשמח לייעץ לגבי מקום הרישום המתאים ביותר לפעילות הלקוח.

נשמח לעמוד לשירותכם.
 

 
העדר אחריות: המידע באתר זה הוא לצורך התרשמות כללית בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או חשבונאי ו/או בתחום המיסוי. המידע משמש לידע והדרכה כלליים בלבד. יישום המידע הכלול באתר זה אמור להיות מלווה על ידי בעלי מקצוע רלוונטיים, בכפוף לנסיבות הפרטניות קרא עוד...
 

Company Formation Group
טלפון: 972-3-5755211 פקס: 972-3-5755212 דוא”ל: info@cfg.co.il רח' ז'בוטינסקי 7 (בניין משה אביב), קומה 50, רמת גן 52520
 
 
Company Formation Group